Обяви / Продавам

Обяви / Купувам

Обяви / Работа

Блог

В кухнята: 4 минути над 63°С...

Заразяването с коронавирус чрез консумация на хранителен продукт, е много малко вероятно, тъй като то се осъществява главно през респираторния тракт, заключават от Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (ANSES) на Франция, цитирани от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). В доклада е посочено още, че към момента няма…

Витамин D и здравето: 4...

Разпространението на коровирус и у нас накара много хора да се презапасят с лекарства, дезинфектанти и витамини. Каква обаче е реално ползата от тях и доколко ще помогнат при подобно заболяване? Повечето лекари препоръчват при първи неразположения при настинка или грип да приемате витамин С, който може да бъде профилактично средство срещу вирусните инфекции. Приемът…

Сложете нов сорт върху...

Един от най-популярните начини за присаждане на овощни видове е на калем под кора. Времето на работа е през април, когато е започнало сокодвижението. Калемите, които сте събирали през зимата, обаче трябва да са още в покой, съхранени до този момент на хладно място. Към този начин се прибягва, когато подложката (ствол или корен) е…

Информационната кампания се изпълнява от АЗПБ по Договор № AGRI 2018-0218, с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Цялата публикувана информация на сайта отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.