Заразяването с коронавирус чрез консумация на хранителен продукт, е много малко вероятно, тъй като то се осъществява главно през респираторния тракт, заключават от Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (ANSES) на Франция, цитирани от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). В доклада е посочено още, че към момента няма налични научни доказателства, че храните играят роля в разпространението на вируса, причиняващ заболяването COVID-19. В становището си Агенцията разглежда факторите, които възпрепятстват пренасянето на вируса чрез храните, а именно хигиенните мерки, прилагани с цел предотвратяване на хранителни заболявания, като измиване на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и прибори, термична обработка на хранителните продукти, разделно съхранение на сурови продукти от приготовени ястия. Експертите на ANSES отбелязват, че консумацията на замърсена с вируса храна не причинява инфекция на храносмилателния тракт, но според тях потенциалната възможност за заразяване на дихателните пътища по време на дъвчене на такава храна не може да се изключи напълно.

За да е безопасна храната ви вкъщи, трябва да спазвате няколко основни принципа:

  • Мийте редовно ръцете си със сапун преди и по време на приготвяне на храни. Това измиване трябва да се извърши и след всеки замърсяващ жест (след кашлица, след издухване на носа и др.);
  • Редовно почиствайте и поддържайте повърхностите, оборудването и съдовете. Прилагайте добри хигиенни практики, както и на процедури за почистване и дезинфекция в домашни и производствени условия, които позволяват да се контролира риска от замърсяване на храните, при условие че тези практики отговарят на изискванията и се прилагат ежедневно;
  • Разделяйте сурова и термично обработената (сготвена) храна;
  • Заболели хора не трябва да приготвят и/или да боравят с храни. Ако почувствате здравословни проблеми, както грипоподобни, така и свързани със стомашно неразположение, не трябва да работите с храни;
  • Готвенето (4 минути при 63°С) може да се счита за ефективно при елиминиране на коронавирусите в храната;
  • Спазването на хигиенните правила, щателното измиване на плодовете и зеленчуците и по възможност обелването им, помага да се контролира риска от замърсяване на храните.

 

Как можете да пренесете заразата

Експертите от ЦОРХВ обясняват, че преминаването на вируса от заразен човек към храна може да се случи, когато:

– не се спазват хигиенните правила при кихане и кашляне;

–  храните се обработват със замърсени ръце;

– по въздушно капков път върху храната, контактните повърхности или приборите (дъска за рязане, чиния и др.) попаднат капки, съдържащи вируси.