За нас

Agristock.bg е онлайн платформа за Пътя на храната от производителя до потребителя, създадена от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) във връзка с изпълнение на проект „CAP – HOT SPOT“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Платформата представлява електронен пазар за продажба и покупка на земеделски стоки. Целта и е да подпомогне земеделските стопани да популяризират и предлагат своята продукция, като се а предложи алтернативен и модерен начин за реализиране на производството.

Какво Ви предлага онлайн платформата?

Публикуването на онлайн в платформата е абсолютно безплатно!