Неблагоприятните климатични условия през годината, резките промени с високите за сезона температури, сменящи се с ниски, създават опасност от измръзвания по овошките дървета. От тъканите силно чувствителна е сърцевината, защото тя е по-слабо запасена с хранителни вещества. Повече издържа на мраз младата дървесина. Частичното й повреждане намалява водоснабдяването и отслабва растежа през следващата вегетация. В повечето случаи измръзналите тъкани се оцветяват в тъмнокафяво.

Често след зли зими се отлепва кората от дървесината. При младите и силнорастящите дървета големите студове предизвикват надлъжни мразобойни пукнатини по стъблата.

Листните пъпки по-рядко се повреждат от ниските температури, а плодните, особено на прасковата, и кайсията, се повреждат по-често.

Най-силно чувствителни са цветовете и младите завръзи, особено веднага след прецъфтяването (даже при температура минус 1,1 градуса). Корените също страдат от ниските температури, особено когато дърветата са засадени на леки песъкливи почви.

Огледайте добре дървото, има ли повреди от мраз, изрежете поразените части. Раните по кората се лекуват с овощарска замазка. Ако са много дълбоки, се прави мостово присаждане.