Различните торове по различен начин влияят на качеството и съхраняемостта на плодовете. Ако спазвате предписанията и внасяте оптималните дози, то тогава няма да имате проблеми с това. Повишите ли количествата (особено на азотните торове) обаче, то съхраняемостта ще се намали. При излишът на азот се формират по-едри, но не плътни и по-слабо оцветени плодове; ябълките са предразположени към загниване, покафеняване на кожицата и горчиво гниене. Внасянето на азотни торове в първата половина на лятото оказва положително влияние на завръзването на плодове и залагането на цветните пъпки. Не трябва да използвате тези вещества през втората част на лятото, тъй като това може да доведе не само до понижаване на зимоустойчивостта на дървото, но и до влошаване на качествата на плодове и възможността им за съхраняване. Оптималното съдържание в почвата на калий и фосфор способстват за напълването на плодовете със захари, багрещи и ароматни вещества, подобряват съхраняемостта им. Прекомерното внасяне на калий разваля храненето на дървото с калций и магнезий, което води до негативни последици за формирането на реколтата и устойчивостта на покафеняване на вътрешността на плодовете. Калцият оказва голямо влияние на устойчивостта на реколтата на различни болести през зимата.

За намаляване на загубите от физиологични заболявания на плодовете в периода на съхранение е уместно да варувате киселите почви; при високи нива на калий в почвата да внасяте калций; дърветата, които са поразени от джонатови петна да се опръскват 4-5 пъти с разтвор на калиев хлорид (40-60 г на 10 л вода), започвайки от средата на юли през 2 седмици.