Правилното формиране на короната на дърветата предполага своевременна резитба, затова, след като се появи желание у вас да облагородите участъка и да осигурите нужното ниво на реколта, трябва бързо да се заемете с този въпрос. Съществуват общи закономерности, които лесно се приспособяват към всяко дърво, но голяма част от правилата е свързана с конкретните периоди, когато дърветата растат или плододават, без изучаването на които не можете да подрежете правилно клоните.

Но трябва да се има предвид, че резитбата на дърветата сама по себе си няма да даде достатъчно голям резултат, ако не я провеждате без нужните агротехнически мероприятия, като поливането, подхранването, борбата с болестите и вредителите. Плодната градина не може пълноценно да изпълнява своите функции, ако грижите за нея са нередовни и частични.

Първо трябва да обърнете внимание на състоянието на листата. След като се появят петури с повреди, веднага трябва да отстраните причините, тъй като те участват в процеса на фотосинтезата. Доказано е, че има връзка между повърхността на листата и количеството на плодовете. За ябълката и крушата е добре, ако се съблюдава следното съотношение: на всеки квадратен метър листна повърхност трябва да има 1,5 кг плодни единици. Ако се стремите максимално да натоварите клонките на дърветата, то плододаването няма да е редовно.

Когато формирате короната, то един клон-конкурент от два трябва да се премахне и тогава цялата сила ще премине в останалата клонка. Трябва да сте наясно с възможността на дадения сорт към формирането на филизи, тъй като от това ще зависи и честотата на резитба на кораната.

Формирайки короната на плодните дръвчета, трябва да следите централният водач да е най-силният, а след него да се нареждат клоните от първи, втори и последващ порядък. Такъв подход ще създаде здрава конструкция, която може да удържи голямо количество плодове.

 

Не режете повече от нужното

Резитбата на плодните дръвчета изпълнява няколко функции. Тя помага правилно да преразпределите хранителните вещества между клонките на дървото и по този начин да постигнете по-голямо плододаване. Но трябва да бъдете внимателни и да не подрязвате младите филизи повече, отколкото им е нужно. Не се препоръчва да правите резитба, когато дървото плододава. Такава операция няма да даде на младите клонки възможност да дават скоро плодове, което значително ще затормози развитието на всяко конкретно дърво.

 

Редуват се два метода

Най-често в практиката се използват такива методи на резитба, като съкращаване на клонки или пълно прореждане. И всеки от тях въздейства по различен начин на дървото. Когато съкращавате клонките, то се отнемат само връхните елементи от тях, след което долните пъпки започват усилено да растат. След съкращаването вместо един филизи се появяват няколко, което прави короната много по-гъста. Чрез прореждането ще постигнете противоположния резултат, премахвайки напълно клоните от основата им. Ще просветлите короната. Така, редувайки тези два способа, можете да постигнете средна гъстота, при която дървото и ще расте добре, и ще плододава.