Един от най-популярните начини за присаждане на овощни видове е на калем под кора. Времето на работа е през април, когато е започнало сокодвижението. Калемите, които сте събирали през зимата, обаче трябва да са още в покой, съхранени до този момент на хладно място. Към този начин се прибягва, когато подложката (ствол или корен) е дебела 4-5 см. Ако досега не сте присаждали по този начин, вярвайте, че ще успеете още при първите си опити. Важно е калемите да са добре развити, узрели, взети от южната страна на короните и да не са развили пъпките си. Инструментите трябва да са добре наострени и чисти.

За да изпълните операцията, прережете напречно ствола или клона, на който ще поставяте калемите, и загладете отреза с остро ножче. След това на кората правите вертикален срез, дълъг 2,5-3 см. Калема подгответе с две пъпки. От срещуположната страна на долната пъпка направете кос отрез, дълъг колкото среза на подложката. Веднага след това го пъхнете във вертикалния срез на подложката. Привържете и замажете раните с овощарски мехлем.

На една подложка може да поставите два и повече калема, а на едно дърво – калеми от различни сортове.