Когато искате да получите нов сорт или да облагородите диво растение, то пътят към това е да вземете калеми от желаните сортове и да ги присадите върху наличните ви подложки. Събирането на калеми обаче не може да се направи по всяко време от годината, моментът е през януари-февруари. Затова все още имате време да сторите това.

Пролетното облагородяване на избрани овошки може да се направи през март. Калемите трябва да са събрани преди това. Те трябва да бъдат автентични, нормално развити, запасени с резервни вещества, свежи и незаразени с вирусни и други болести. Калемите се изрязват само от силни леторасти, по чиято ос са образувани по-голям брой (12-18) растежни пъпки. Времето, в което се прави това, е дълбокият покой. Калеми не се взимат от лакомци и много силни клонки във вътрешността на короната, от незапасените клонки с недоразвити пъпки и невдървесинена напълно връхна част, от битите от градушка и предивременно обезлистени от болести и неприятели коронки. Калемите се навързват в снопчета по 15-20 броя непосредствено след като бъдат отрязани от дървото. Към снопчетата се закрепват етикети, върху които се отбелязва наименованието на сорта. Това изискване трябва да се спазва строго, за да се избегне смесването на калемите от различни маточни дървета.

Калемите в снопчетата се подравняват, за да се поставят основните отрези на една равнина. Долната им част се заравя плътно в навлажнен чист речен пясък. Поставят се в избено помещение с постоянна температура, която не надвишава 0-4 градуса. Температурата на въздуха и влажността на пясъка трябва да се контролира. Помещенията се проветряват през нощта. Не трябва да се допускат чести и прекомерни поливки, тъй като пъпките се събуждат предивременно.

Малки количества калеми могат да се съхраняват за кратко време в хладилник. Поставят се в найлонов плик, като основата на калемите се обвива в навлажнен памук.