Фуражно предприятие купува бали люцерна и слама неограничено количество, целогодишно.

Сключваме дългосрочни договори. Тел. 0885681762