Купувам телета на 3 месеца симентал,черношарени и абърдийн

Смолян ,София