Картофът е едър, чист и гладък; наличие на големи количества. Цена: 35ст./килограм

Пазарджик ,с.Юнаците

+359-894347121