Цена по договорка /тел за връзка 0988 33 78 05

гр. Пазарджик