Продавам селекцирани овце Черноглава плевенска със сертификат. Овцете се намират в с.Чомаковци обл.Плевен.общ.Червен бряг.Тел.за връзка 0877042427 Мариан.